حکمتیار دنبال چیست؟

این روز ها بحث پیوستن حکمتیار با حکومت داغ شده است و شماری تلاش میورزند تا این مهره سوخته را وارد نظام کنند. مهره یی که دیگر نقش سازنده در سیاست افغانستان ندارد.

پرسش جدی اینجاست که چرا حکمتیار در این شرایط میخواهد با حکومت یکجا شود، با کدام مؤلفه ها و با کدام رویکرد و بینش سیاسی ؟

در حکومت کرزی که بیشترین تلاش به آمدن او معطوف شد و چهره های معروف حزب اسلامی چون؛ فاروق وردک،  کریم خرم، عبدالهادی ارغندیوال، محمد عمر داود زی در سمت مهمترین وزارت خانه های حکومت حضور داشتند، پیمان امنیتی و راهبردی با ایالات متحده امریکا امضا نشده بود، عملیات شبانه و تلاشی خانه ها متوقف شده بود و گذشته از همه اینها، کرزی از پدر و مادر یک مومن و مسلمان بود و خانواده اش نیز مسلمان همینگونه معاون اول ایشان مارشال محمد قسیم فهیم دارای سابقه حزب اسلامی، معاون دوم ایشان کریم خلیلی از متحدین پیشین حزب اسلامی در شورای هم آهنگی و اعضای کابینه آقای کرزی را نیز مجاهدین و مسلمانان شکل میداد، چرا حکمتیار به حکومت کرزی نپیوست؟

حالا که رییس جمهور کشور دارای خانم و خانواده غیر مسلمان است و در کنار آن مواصفات معاون اولش نیز از دید مردم پنهان نمانده، پیمان امنیتی و راهبری با امریکا به امضا رسیده، شماری از اعضای کابینه نیز آدم های نیک نامی نیستند و در کنار اینها، عملیات شبانه نیز اجازه داده شده است، حکمتیار با کدام دلایل و روحیه که مدعی دین مداری و تمسک به ارزشهای سنتی نیز است، وارد نظام میشود؟

عمده ترین دلیلی که میتواند که حکمتیار را در کنار این حکومت قرار دهد، دید مشترک نوکر منشی و نداشتن اراده فردی است که رییس جمهور غنی و حکمتیار به آن باور مند اند. حالا پرده از روی حکمتیار برداشته شد که او نه به دین، نه به جهاد و ارزشهای آن و نه هم به استقلال هیچ باوری ندارد، بلکه تشنه اطاعت از فرمان بادار است.

با فلسفه و حدیث و حکمت یار است — هر آنکه بدل دشمن حکمتیار است

یادتان باشد: در کشور ما مبارزه بر علیه دهشت افگنان تروریست و داعشی های از خدا بی خبر جرم است

 نصیر خالد – تورنتو

اگر اقای عطا محمد نور والی بلخ لباس نظامی برتن کرد و لانه های تروریستان را هدف قرار داد و ولایت بلخ را از خطر حمله تروریستان در امان ساخت، مورد بی مهری دیده بان حقوق بشر قرار گرفت و ناقص حقوق بشر خواند ه شد. Continue reading یادتان باشد: در کشور ما مبارزه بر علیه دهشت افگنان تروریست و داعشی های از خدا بی خبر جرم است

ضرورت یک دپلوماسی فعال در افغانستان

احمد سعیدی

بدون تردید با همه وعده های چرب و نرم که زمامداران موجود در جریان انتخابات ریاست جمهوری که هرگز عملی نبود به مردم داده بودند، رهبران  حکومت وحدت ملی در شرايطي آغاز به كار كرده اند كه فضاي سياست خارجي در شرايط خاصي قرار دارد. Continue reading ضرورت یک دپلوماسی فعال در افغانستان

خیزش مردمی در شمال و نگرانی دیپلوماتهای غربی در غرب

نصیر خالد – کابل

در گزارشی خواندم

مقامات غربی و دیپلوماتان گفته اند، مقامات امنیتی افغانستان می خواهند در برخی ولایات شمال این کشور ملیشه های محلی را ایجاد کنند. به گفتهء دیپلومات غربی، مقامات امنیتی افغانستان می خواهند دربرخی ولایت دیگر شمال نیز ملیشه های مشابه را ایجاد کنند. در گزارش دلیل نگرانی مقامات غربی ذکر نشده است و تذکر نرفته است که به چه دلیلی مردم در شمال افغانستان داوطلبانه سلاح بردوش میگیرند و راهی جبهات جنگ بر علیه تروریستان میشوند؟ Continue reading خیزش مردمی در شمال و نگرانی دیپلوماتهای غربی در غرب

اشرف غنی به انجام چه ماموریتی در کشور ما موظف شده است؟

نصیر خالد – کابل

معصوم استانکزی کاندید وزارت دفاع به روز های چهارشنبه و پنجشنبه به نمایندگی از شورای عالی صلح در کشور چین با طالبان مذاکره مینماید و دوباره بکشور برمیگردد Continue reading اشرف غنی به انجام چه ماموریتی در کشور ما موظف شده است؟

نهاد های (مدنی) در مخالفت با ارزش های اسلام

غفار کامیاب

ما مردم افغانستان حدود (۴۰) سال است قربانی می دهیم ٬ جنگ ها وسایر بد بختی های دیگر که ریشه های داخلی و خارجی داشت و نیز دارد علت اصلی عنوان می گردد. Continue reading نهاد های (مدنی) در مخالفت با ارزش های اسلام

{صلح با مخالفین با وساطت پاکستان{ تنها آقای رئیس جمهور جناب داکتر غنی این نوشته را نخوانند

احمد سعیدی

اگر از واقعیت نگذریم هیچ فرد حقیقی ویا حکمی در افغانستان فورمول مشخص برای صلح با مخالفین دولت ندارد در حالیکه صلح یکی از نیاز های اصلی زندگی فردی واجتماعی وساختن جهان بهتر است. Continue reading {صلح با مخالفین با وساطت پاکستان{ تنها آقای رئیس جمهور جناب داکتر غنی این نوشته را نخوانند

Jawanan Afghanistan