The-Bamiyan-valley-006

سکی باز افغان مقام اول مسابقه سکی بازی روی برف را بدست آورد

درنخستین مسابقه اسکی روی برف که امروز با اشتراک ورزشکان داخلی و خارجی در منطقه کوهستانی ولایت بامیان برگزار شد، تیم اسکی بازان بامیان مقام اول را بدست آوردند.

در این مسابقه ۲۰ اسکی باز خارجی از کشورهای بریتانیا، آمریکا، سوئیس و هند و ۱۰ اسکی باز داخلی شرکت داشتند.

داکتر حبیبه سرابی والی بامیان، هدف از برگزاری این مسابقه را، که امروز ۱۲ دلو در دامنه کوه “بابا” برگزار شد، جلب توریستان خارجی و داخلی خواند .

سرابی ګفت که بازی اسکی ، برای جذب توریستان خارجی بسیار مهم بوده ودر آمد پایدار را به بامیان به ارمغان خواهد آورد.

ورزشکاران خارجی برای اولین بار در یک مسابقه اسکی در بامیان درحالی شرکت می کنند که سال گذشته هم مسابقه اسکی روی برف در اینولایت برگزار شده بود، اما در آن مسابقه ،تنها ورزشکاران داخلی اشتراک نموده بودند.

درمسابقه امروز اسکی روی برف ، دو تیم شامل ده تن از اسکی بازان بامیان و ده تن ازاسکی بازان خارجی به رقابت پرداختند که درنتیجه علی شاه ورزشکار افغانی توانست مقام اول این مسابقه را از آن خودسازد .

همچنان درمسابقه که میان اسکی بازان ولایت بامیان صورت ګرفت محمد خلیل ، مقام نخست را بدست آورد.

محمد ابراهیم اکبری رییس اطلاعات وفرهنگ بامیان درختم مسابقه به رسانه ها ګفت که برګزاری این چنین مسابقات ،زمینه جلب توریستان خارجی را فراهم نموده وبرای رشد اقتصاد اینولایت موثر میباشد .

او ګفت که درسالروان حدود ۵ هزارتوریست ازساحات تاریخی بامیان دیدن کرده اند .

علی شاه اسکی باز افغان که مقام اول مسابقه امروزی را بدست اورد اظهار خوشی مینماید که برای اولین بارمسابقه با اشتراک خارجی ها دراینولایت برګزار میګردد.

اومیګویدکه اسکی بازان بامیانی حاضراند تا درمسابقات جهانی نیزشرکت نموده وافتخارات بهتری را بدست بیاوردند.

بازی اسکی از دو سال بدینسو در ولایت بامیان ترویج یافته که نه تنها مردان بلکه شماری زیادی از زنان نیز به این بازی علاقه گرفته اند ودرمسابقه امروز چهارتن از خانم ها نیزسهم داشتند .

ولایت بامیان از مشهورترین مناطق تاریخی افغانستان است که دو مجسمه بزرگ بودا، در آن ولایت موجوداست اما درسال ۲۰۰۱ میلادی توسط طالبان انفجار داده شد .