افزایش برخوردهای مسلحانه میان اعضای شورای ولایتی پروان

charika

 گزارش ها از ولایت پروان در شمال کشور حاکیست که برخورد های مسلحانه میان برخی از اعضای شورای ولایتی این ولایت افزایش یافته است

گفته می شود که این تنش ها باعث شده است تا حتی برخی از اعضای شورای ولایتی پروان، قصد جان همدیگر را کنند.
فرید شفق عضو شورای ولایتی پروان به خبرگزاری بخدی گفت که مردان مسلح موتر حامل محافظان او را در منطقه باریک آب مورد حمله قرار دادند.
به گفته آقای شفق مهاجمان افراد وابسته به عصمت الله محمدی دیگر عضوی شورای ولایتی پروان بودند.
شفق می گوید که در زمان حمله او در محل حادثه نبوده اما او تایید کرد که دو موتر او در حمله افراد عصمت الله به شدت تخریب شده است.

 پروان از ولایت هاییست که مسئولیت تامین امنیت آن به نیروهای افغان سپرده شده و در سال های اخیر برخی از مناطق آن شاهد رویدادهای خونین بوده است.
این رویداد روز شنبه (دو روز پیش) رخداده است.
محمدی عضو شورای ولایتی از سوی فرید شفق متهم به غصب جایداد های دولتی نیز شده است.
جنجال ها بین اعضای شورای ولایتی و ولسی جرگه در افغانستان بی سابقه نیست اما حملات مسلحانه در بین اعضای شورای ولایتی پروان نگرانی های جدی را در این ولایت ایجاد کرده است.
مقام های محلی در ولایت پروان می گویند، درگیری که میان محافظان امنیتی دو عضو شورای ولایتی پروان بوقوع پیوست پس از مداخله ماموران پولیس پایان یافت.
روشنا خالد سخنگوی والی پروان وقوع این رویداد را تایید کرده و می گوید که در حال حاضر دو موتر از وکیل فرید شفق برای بررسی به قوماندانی امنیه آورده شده است.

در همین حال، عصمت الله محمدی عضو متهم شده شورای ولایتی از سوی فرید شفق می گوید که اتهامات وارد به او حقیقت ندارد.
آقای محمدی به خبرگزاری بخدی گفت که فرید شفیق به همکاری قوماندان شاه جهان قصد کشتن او را داشتند و به گفته محمدی آنان یک بار در منطقه بگرام به او و محافظانش حمله کردند.
آقای محمدی می گوید که فرید شفق و قوماندان شاه جهان همواره در منطقه مسلح گشت و گذار می کنند در حالیکه به گفته او آنان جواز حمل سلاح را ندارند.
پروان از ولایت هاییست که مسئولیت تامین امنیت آن به نیروهای افغان سپرده شده و در سال های اخیر برخی از مناطق آن شاهد رویدادهای خونین بوده است.
نصرت الله اقبال – کابل
خبرگزاری بخدی