زمامداران افغانستان، خاینین به افغانستان؟

bezan

از زمان پیدایش پاکستان تمام نظام ها و تمام حکام بر سر قدرت، به پشتونستان به عنوان خاکی از پاکستان نگاه می کردند نه خاک افغانستان. افرادی زیر نام مدافع پشتون و افرادی زیر نام مدافع تاجیک آمده اند و از موضوع دیورند به عنوان ابزاری برای سیاست های شوم خود استفاده می کنند و برای تفکر ملی هیچ کس کاری نکرده است.


بشیر بیژن آگاه امور سیاسی می گوید: متاسفانه با گذشت زمان درد بیشتری بر پیکر افغانستان خلق می شود. برخورد زمامدار حاضر مثل همیشه برخورد مسوولانه نیست و پای در هوا است.
در مدت 64سالی که پاکستان بر اساس برنامه استعمار انگلیس بوجود آمد از آن زمان تا کنون نظام هایی که در افغانستان آمدند و رفتند، نمایشی از خود به جا گذاشتند که امروزه جامعه جهانی و تمام کشورهای جهان به این تصور هستند که آن طرف خط دیورند، خاک افغانستان نیست و این برخورد باعث شده تا پاکستان پشتونستان را جزیی از خاک خود بداند.
در این مدت کنسولگری افغانستان در پاکستان همیشه بیاناتی از تریبون افغانستان در خصوص اینکه پشتونستان جزیی از اراضی پاکستان است، بیان داشته است.

آقای بیژن در باره برخورد روشنفکران با موضوع دیورند گفت: تحلیلگران و کارشناسان افغانستان متاسفانه با این موضوع دلسوزانه نه، بلکه بسیار خاینانه برخورد می کنند و بگونه ای صحبت می کنند که یا احساسات مردم را جریحه دار کنند و یاعده ای را بر علیه عده ای دیگر تحریک کنند اما هیچ وقت یک برخورد مسوولانه نداشتند.
پس از جنگ دوم جهانی نه تنها بین افغانستان و پاکستان، بلکه بین اکثر کشورها مشکل اراضی و سرحدات وجود دارد اما آنطور که دولت افغانستان با این موضوع برخورد کرده است هیچ کشوری برخورد نکرده است و تا هنوز هم آقای کرزی در این مساله بی مسوولانه تصمیم گیری می کند.
جدا از جنگیدن، راه های بسیار معقولانه وجود دارد برای پایان دادن به این داستان که دولت افغانستان در حال حاضر با امکاناتی که دارد باید این دردی را که از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود را پایان دهد.

بیژن اضافه نمود : اکثرا معتقد هستند که تصمیم گیری در مورد دیورند وظیفه دولت و شورای ملی و… نیست بلکه وظیفه مردم است. آیا این دولت و حکومت بنا به ادعای خودشان منتخب مردم و اراده ی مردم نیستند؟ پس باید منطقا از مردم نمایندگی کنند و مسوولانه خواست مردم را اجرا کنند.
گرچه ما باوری به زمامداری آقای کرزی نداریم اما آقای کرزی به عنوان شخص درجه اول حکومت، باید بخشی از مسوولیت ها و مکلفیت هایی را که زیر رهبری اش است بپردازد اما آنچنان که به دیگر وظایف اش تا کنون نپرداخته به این موضوع هم نخواهد پرداخت مگر اینکه واقعا در 2014 انتخاباتی با همت و اراده مردم این سرزمین برگذار شود تا زمامداری پاک، صادق، مسوول و… بوجود آید تا این مشکل و دیگر مشکلات مردم افغانستان پایان یابد.

نه تنها حکومت فعلی بلکه حکومت های قبلی هم ادعای مرزی و خاک با پاکستان نداشتند در زمان ظاهر شاه که هندوستان و پاکستان بر سر بنگلادش با هم درگیر بودند هند به ظاهر شاه گفت اکنون که ما داریم به بنگلادش می رسیم زمان خوبی است تا شما هم ادعای مرزی خود را با پاکستان مطرح کنید و در آن زمان، نه تنها ظاهر شاه به این موضوع رسیدگی نکرد بلکه به پاکستان گفت شما مصروف برخورد با هندوستان باشید و نگران افغانستان نباشید، ما ادعای مرزی نداریم با شما.
هیچ کس در برابر این موضوع راهکاری ندارد و مسوولان تنها می خواهند مردم را تحریک کنند.

بیژن گفت : به نظر من یک بار دیگر دولت افغانستان باید به قراردادها و کنوانسیون ها و… سازمان ملل مراجعه کند و این موضوع را با احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و متفکران ملی در میان بگذارد و در این اجماع باید تصمیم گرفته شود برای طریقه مراجعه به نهادهای با اعتبار بین المللی تا به این مساله مهر پایان داده شود.
رییس جمهور اگر ادعا دارد که بر اساس انتخاب مردم به قدرت رسیده است و اگر نماینده های پارلمان ادعا دارند که منتخب و نماینده مردم هستند پس بهترین مرجع برای مردم همین ها هستند تا با گردهمایی یک تصمیم نهایی بگیرند

افغان پیپر

Leave a Reply